Aanbevelingen

KLANT CASES

OPDRACHT: Timemanagement training bij afdelingen werkvoorbereiding, calculatie en commercie.
Verweij Houttechniek te Woerden 
Ervaring met deze training, antwoorden van Leonard Verweij, lid directieteam

[AZ] Waar liepen jullie voor de training tegenaan?
[LV] Het gevoel dat niet iedereen goed op de hoogte was van de mogelijkheden die Outlook biedt. Dit terwijl Outlook een belangrijk hulpmiddel is bij de dagelijkse werkzaamheden.

[AZ] Hoe hebben we de training aangepakt? Welke concrete resultaten heeft dit opgeleverd?
[LV] Iedere medewerker kreeg persoonlijke begeleiding op het gebied van Time Management. Dit leidde ertoe dat veel mensen nu anders omgaan met hun mailbox. Ze hebben geleerd om prioriteiten te stellen. Inkomende mails vormen een onderdeel van de werkzaamheden, maar ze zijn niet in dienst om zich alleen te focussen op mails.

[AZ] Wat is het belangrijkste inzicht dat jullie als directie gekregen hebben?
[LV] Medewerkers moeten in staat gesteld worden om prioriteiten te stellen en niet het idee hebben dat ze elke 5 minuten in hun mailbox moeten kijken. Wij als directie kunnen daarbij helpen door mensen hierop te wijzen en door bijvoorbeeld vergaderingen te beperken tot bepaalde tijdsvakken per dag.

[AZ] En wat is voor de afdelingen het belangrijkste gevolg van de training?
[LV] Medewerkers geven aan minder druk te ervaren doordat ze niet meer elk moment bezig zijn met hun mailbox.

 

OPDRACHT: Timemanagement training, team financieel administrateurs
Veilig Verkeer Nederland (VVN)
Ervaring met deze training, antwoorden van Jim Pawirodikromo, hoofd financiële administratie a.i.

[AZ] Waar liepen jullie voor de training tegenaan?
[JP] Iedereen was (te) druk met van alles en nog wat, waardoor de werksfeer onrustig was en planningen vaker niet werden gehaald dan wel.
[AZ] Hoe hebben we de training aangepakt? Welke concrete resultaten heeft dit opgeleverd?
[JP] Mensen werken na het volgen met de training volgens een persoonlijke dagplanning, waarin ook ruimte is voor adhoc-zaken.
[AZ] Wat is het belangrijkste inzicht dat jij en je teamleden gekregen hebben?
[JP] Taken prioriteren is van belang voor een fijne werkdag of –week.
[AZ] Waarom kunnen juist teams in jullie situatie van mijn aanpak profiteren?
[JP] Er komt meer dialoog op gang naar aanleiding van de training

 

OPDRACHT: Timemanagement workshop voor medewerkers
Stichting VTV Delft 
(workshop verzorgd via ZakelijkeWorkshops.nl)

Stichting VTV Delft

Wat vonden jullie van de workshop?
We vonden de workshop goed aansluiten bij de behoefte. De wijze waarop deze geleid werd, paste goed bij de manier waarop het team benaderd wil worden. Veel ruimte voor eigen inbreng. Goede afwisseling van luisteren, kijken en doen.

Hoe heb je de kwaliteit en toepasbaarheid van de workshop ervaren?
Ieder van ons haalt er haar nuttige punten uit. Nuttige werkbare tips. Kwaliteit en toepasbaarheid goed.
Het kwadrant van urgentie en de beruchte zin “moet ik dit nu doen”, zijn buitengewoon praktisch bruikbaar. Daarnaast inzicht in verstrooiing van je energie en focus bewaking.

Is jullie doel voor deze workshop behaald?
Het meer kennis en inzicht verkrijgen v.w.b. de stressoren en het omgaan ermee is daar zeker sprake van. Time management vergt meer dan alleen inzicht in tijd bewaken, wat dat betreft was een aansluiting met het zelfsturende team snel gevonden. Daarmee kwam het inzicht dat we nog veel slagen moeten maken in dat opzicht.

 

OPDRACHT: Traject “Grip op je Inbox”, bestuurssecretariaat gemeente Utrecht
Een interview met Gerard Elbersen, coördinator Office Management BCS, Gemeente Utrecht.

[AZ] Waar liepen jullie eerst tegenaan?
[GE] Onze knelpunten waren:

  1. nog onvoldoende standaardisatie inrichting en werkwijze secretariaats-mailbox in outlook
  2. overgang van Outlook 2003 naar 2010
  3. een complexe mappenstructuur in secretariaatsmailbox
  4. de overdracht kon beter

[AZ]Hoe hebben we de training aangepakt? Welke concrete resultaten heeft dit opgeleverd?
[GE]Met elkaar zijn de knelpunten benoemd. Jij kwam met verbetervoorstel. Dit voorstel (met voorbeeld) in team besproken. Team ging akkoord met het voorstel. Samen met het team en ICT is een uitrolplan gemaakt.Concreet heeft het opgeleverd dat op de juiste momenten de juiste stappen zijn gezet. In de uitrol is veel aandacht voor individuele of groepsondersteuning.

Het resultaat is een nieuwe manier van stresscontrole door niet vanuit de mailbox te werken maar vanuit de takenlijst. Zo reageer je niet teveel op binnenkomende mailberichten, kijk je op vaste momenten naar deze en pakt dan direct op (actie direct of later en dan Taak).

[AZ]Is er iets in mijn aanpak waarin ik mij onderscheid?
[GE]Geen mooi en snel verhaal houden maar vooral de Hollandse nuchterheid. Mooi te zien hoe jouw bescheidenheid en expertise goed samenwerkt in deze uitrol.

[AZ]Wat is het belangrijkste inzicht dat jij of je teamleden gekregen hebben?
[GE]Dat we van elkaar kunnen leren en daarmee tot een nog professionelere ondersteuning komen.

[AZ]Waarom kunnen juist teams in jullie situatie van mijn aanpak profiteren?
[GE]Vooral als binnen de team transparantie en flexibiliteit vergroot moet worden. Eenduidigheid door jouw format maakt dit mogelijk.

 

Mariska van der Meulen Power2Blossom
“Een tijdje terug heb ik de audiocursus van Arjan gevolgd en daar ben ik nog steeds blij mee! Vanuit mijn werk als zelfstandig coach, trainer en adviseur werk ik aan enorm veel verschillende projecten, natuurlijk allemaal door elkaar. Ik weet dat focussen belangrijk is, maar hoe doe je dat dan? Tijdens de cursus ontdekte ik dat het heel functioneel is om van tevoren je week en dag te plannen, maar ook dat er systemen bestaan die je juist daarbij helpen. Waardoor je meer tijd kunt besteden aan je eigenlijke werk en minder ‘rondjes draait’, omdat je weet wat er nog op je ligt te wachten, maar wanneer pak je wat aan..?

Ik ben een aantal dingen echt anders gaan doen: zo leeg mogelijk houden van mijn mailbox door het in de door Arjan aangegeven ‘archieven’ op te slaan, plannen van mijn werkzaamheden met behulp van Toodledo, waardoor ik een goed overzicht heb over mijn projecten en bijbehorende taken. De eerste stap daartoe was de ‘Mindsweep’, heerlijk om mijn hoofd leeg te maken. En dat geeft rust en ruimte! Arjan, bedankt!”

 

Jantien Dubbeldam, Informatiespecialist Muziek en Dans bij Mediatheek ArtEZ en voorzitter van de NVMB. Heeft herfst 2012 een online trainingstraject gevolgd:

“Het is een opluchting om te weten dat alles wat ik wil of moet doen in mijn ToodleDo systeem te vinden is. Het zit niet meer verborgen in mijn email of in mijn hoofd of als geeltje op mijn bureau of als briefje in mijn jaszak (of verloren op straat) of als taak in Outlook of als agendapunt in mijn agenda of waar dan ook. Arjan heeft me enorm geholpen om alles op een rijtje te krijgen. Hij is geduldig en vriendelijk en dat is prettig werken!” 

 

” Ik heb een leuke en leerzame middag gehad afgelopen dinsdag, waarvoor (nogmaals) dank. Inmiddels is mijn mailbox compleet opgeschoond en heb alvast digitale lijsten (acties, later/misschien e.d.) aangemaakt. Ik probeer alles met kleine stapjes tegelijk te implementeren. Het geeft nu al veel rust, en ik ben benieuwd naar de praktijk in de toekomst ”
Conny Hofstee, medewerkster Facilitair Centrum, Rabobank Voorst

 

Cristina Andriescu, strategisch marketing adviseur,  //www.threeisharmony.com

Ik ken Arjan via Twitter. Ik volgde hem al een tijdje en werd nieuwsgierig naar zijn 1-op-1 training over een lege inbox. Dat wilde ik ook graag hebben. In een dagdeel heb ik zeer bruikbare en praktische tips van Arjan ontvangen: over werken met één online actiesysteem (Toodledo), planning, een lege inbox en archiveren. Het resultaat: mijn inbox is leeg, alles is netjes opgeruimd, ik heb overzicht over verschillende projecten en heb rust en tijd om inhoudelijk er aan te werken. Iemand zei laatst tegen me: “Jij reageert altijd snel op e-mails”, terwijl ik echt niet meer mijn Outlook non-stop aan heb. Ik lees en verwerk mijn e-mails als het mij uitkomt. Een super regel vind ik als je een e-mail binnen 2 min kan afhandelen gelijk doen, archiveren of deleten; anders is het een actie die in Toodledo systeem komt die je op een later tijdstip afhandelt.

“Ben meteen Toodledo gaan downloaden en toepassen. Het is natuurlijk nog een kwestie van wennen, doen en volhouden, maar het werk verloopt er een stuk beter door en mijn humeur is enorm verbeterd.”
senior consultant subsidie advies

 

“Ik heb echt genoten van je presentatie tijdens A20dag verleden week”
Ada van der Linden, Ambtelijk Secretaris Gemeente Amsterdam (COR)

 

“Leuk je te ontmoeten vandaag! Bedankt voor je inspirerende workshop! Ik heb er veel van opgestoken.”
Willy, bezoekster tijdens een van mijn trainingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLANTENKRING

Arjan heeft vele workshops en 1-op-1 trainingen mogen verzorgen aan zelfstandig ondernemers en professionals. Verder is hij actief (geweest) bij o.a. de volgende organisaties:

 


Velig Verkeer Nederland
Stchting VTV Delft
 

Share